Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žarnovica » turistika » miesto

Miesto, okres Žarnovica

Miesto v okres Žarnovica

V okres Žarnovica sa nachádza 996 kusov miesto.

Miesto, okres Žarnovica:, 1 z 17

Píla, U Gabrhelov, Chata na Drozdove, Katinove dvory, Cesta na Bukovinu, Poliačikovci, Do Vrškov, Prokovci, Cígendlovci, Na Zemach, Zemov Jarok, Fotkovci, Horná zem, Kašná hôrka, Horní Šmídelovci, Báne, Kapustniská, Na pažiti, Kozákovci, Dubcovci, Dubcova lavica, Horní Šimunovci, Pelúchovci, Sečiansky, Feriancov rígeľ, Báňovci, Šmídelovci, Gruntovci, Pelúchovci, Nemcovci, Najpalovci, Kajlovka, Holý vrch, Šimunova dolina, Jožkovci, Haštalovci, Hollého dolina, Richtárov vrch, Lietajovci, Baňa Mária, Hefkovci, Ležisko, Pažiť, Bartošovci, Tomášikovci, Kováčová, Rígeľ, Hrbatá lúka, Prochotsky Jarok, Ďurovci, Brigantovci, Hrabiny, Jama Leopold, Kútovci, Peklušovci, V Dolnom Kúte, Dubník, Do Pavkov, Hrošovci, Franíkovci

Miesto, okres Žarnovica:, 2 z 17

Pílenovci, Zvoničkovci, Borovinci, Osenisko, Obkiatňovci, Kútovská cesta, Žňavovci, Trnkovci, Hyklovci, Jalšová, Ištvánikovci, Laurincovci, Števkovci, Ílend, Medveďovci, Štálik, Ferovci, Hrabcovci, Pod Kelovo, Artovské, Pozmanov Dvor, Hluošková Dolina, Zajačia dolina, Windwies, Fujacova lúka, Koliba, Kameň, Unverzagtova štôlňa, Hrošova úboč, Zelené, Palajovci, Kráľova dolina, Valovská, Osúchove dvory, Dolní Šimunovci, Cúdenica, Malinárovci, Banska Hodrusa, Stachov jarok, Pod Hutiskom, Jama Lill, U Janíkov, U Andrezalov, Raková, Hefkovci, Pivovarská dolina, Majerčák, Ištvánikova pasienka, Hricovci, Do Šmídelov, Hanesovci, Škriablikovci, Vršanovci, Tajchtík, Gliedenô, Valahanusovci, Gruntal, Ďuriakove, Kočnerovci, Bačovci

Miesto, okres Žarnovica:, 3 z 17

Viničná cesta, Vršanova pažiť, Huťanov kopec, Močidlá, Štefankova cesta, Kemena Zahradka, Okrut, Mihálik, Tokárovci, Ďurčekovci, Mäsiarik, Huťanovci, Cabajovci, Prieloh, Hrbatý most, Bochmanovci, Pri viniciach, Pod Hradzkou, Za Potokom, Dedisky, Pod vinicami, Orava, Kňazove lúky, Chajboš, Martinovci, Abelovci, Tomanovci, Čierny lúh, Birkášovci, Vysoký breh, Halma, Promenády, Hrabcova dolina, Derelka, Dolný Záhrb, Althandel, Kohútovo, Hudcovci, Mogoňovci, Horní Barinci, Cengárovci, Hámor, Lenorova lúka, Macovci, Lenorovci, Dolní Barinci, Štievelovci, Pílova chrásť, Moderštolňa-Domky, Záhumnie, Hajles, Lábajovci, Hrádza, Kolčovnica, Halmička, Hrnčiarovci, Bexáplovci, Vráblikovci, Podhorskí, Vršky

Miesto, okres Žarnovica:, 4 z 17

Šuflek, Do Uhliarov, Bohmova cesta, Zvonička, Havranovci, Tajchárovci, Štiavnik, Gápel, Farská lúka, Čigág, Boriská, Kikirík, Šmikniarov vrch, Pri močidle, Gabajové, Na Bány, Dolný Pajer, Domčekov štál, U Štefankov, Dlhoňách, Breziny, Šajba, Pod Šajbou, Udičkové, Petlušové, Dolné zeme, Jazviny, U Kurimov, Do Gambatých, U hrušky, Eržiakov Bán, U Pukov, Pacalajov štál, Štefelové, Majsniarov vrch, Oslanovci, Katrenov vršok, Dolné dieliky, Lipy, Tomov štál, Úhrady, Fusatovci, Bánik, Debnárov štál, Rajnohov štál, U Matiášov, Blažkov štál, U Míškelov, U Prekálov, U Cvangov, Kosťovci, Bolvová dolina, Maras dolina, Na jamke, Štefulovo, Uramovská, U Buriánkov, Pavlove, Škriniar, Šmecko

Miesto, okres Žarnovica:, 5 z 17

U Hajlásov, Prekopovci, Majsniar, Šmikniarov, Pod vrchom, Hubačov jarok, Čierny štál, Hudcové, Do Cvangov, U Polďurov, Zbojnícke studničky, Prokajovci, Pod jasenov vŕšok, U Píšov, U Šarkanov, Kopanice, Dérer, Angelt, U Hricov, U Horných Jakálov, U Foltánov, U Štútikov, U Nemčokov, Gréger, Urban, Belian, U Hózov, U Belanov, U Šajbov, háj.Podlaz, Podsiakov, Hornozemská cesta, Mundloch, Rovienky, Dlha Zem, Dolné Pecno, Nad Skalkami, Na Lieskovci, Jožkov most, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Na prahách, Pod čerešňami, Jarmila, Záhumnie, Záhumnie, Do Strúh, Slameníkovci, Viničný bok, Rakytská dolina, Vlčie kúty, Rybárska úboč, Cibrovo, Pod hájom, Potôčky, Studená voda

Miesto, okres Žarnovica:, 6 z 17

Tomanov rígeľ, Konopnice, Hlaváčova dolina, Dolný les, Pustý hrad, Kremenec, T.B., Pod vysoký breh, Ciborovo, Osičinská dolina, Zemianske, Dolné záhumnie, Hlaváčov rígeľ, Jahodné, Pod horou, Nad hájom, Novákovské lúky, Horný les, Pod hradom, Sedelca, Sigiadka, Priesilská lúka, Priesilská dolina, Chválenô, Rybáre, Jankovská dolina, Nad majerom, Jalšiny, Župcovo, Prostredné hony, Luftovo, Nad liešnou, Nad stráňou, Pri čapáši, Pod žľaby, Veľké rovné, Dolný les, Pod humná, Kapustniská, Nad lúkami, Chválenská dolina, Chotárska lúka, Malé rovné, Novákovo, Dubovský rígeľ, Zemliačka, Ležisko, Pri vrbine, Rovne, Pánska za Hronom, Na Janovskom, Gubovka, Na jame, Konopnice, Pánske lúky, Dlhé, Háj, Remiačka, Za chrasťou, Pažiť

Miesto, okres Žarnovica:, 7 z 17

Pod záhradami, Za Hronom, Remiatka, Nad Rakovcom, Medzichrastie, Za jarkom, Dolina, Panské, Rakovec, Kutina, Liešna, Pod Brehom, Rosniarky, Madačka, Tonhauserové priekopy, Sihoť, UTomášov, U Liencov, U Prokovcov, Pri chotári, Liešne, Sviniarka, U Štrbov, U Šnejderov, Pod Urbanom, Sudárka, Pri kaplnke, Urbárske lúky, Na háji, U Búrov, U Michalov, U Miertajov, U Horných Francov, Pri chot ri, Uhliská, Medzi barinami, Šarkanov járok, U Abrahámov, Stádlo, U Horných Bolvov, Šnejderov rígeľ, Mestské lúky, Svätokrížske, U Bartošpalov, Halásov rígeľ, U Palatínov, U Tomášov, U Bartošov, Bielikové prieloky, U Škartov, Čierne blato, Obice, Stráňa, U Dolných Francov, Gálikov bán, Hodrušské rybníky, Makovište - Turbína, Makovište, Brennerský rybník, Do vápna

Miesto, okres Žarnovica:, 8 z 17

U Dolných Jakálov, Repisko, Navorištia, Smrtná dolina, Kohútovo, Zdola šachty, Špičák, Malý Kerling, Hrachovište, Prašivá, Hrnčiarovská, Krajčovská, Vysoké boky, Nad mlyn, Bazík, Havranková, Trajbolec, Laukovo, Morovianka, Predolia, Hlinište, Havránkovo, Predné Vrankovo, Zdola železného mosta, Gašparovské, Pirte, Jama Zipser, Kostolná, Laz, Hubačová lúka, Gánky, Banište, Vozárová dolina, U Hudcov, Dolné lúky, Horná štôlňa Bauch, Baňa, Šachta Michal, Kohútov majer, U Zacharov, Hodruška, U Borovičkov, Prachovňa, Dolná Kostolná, Kojatín, Makoviste, Jamina, Kojatín, Bánik nad mlynom, Horná Kostolná, Valachov, Plangát, Pod Vysokým bokom, U Nemčok Michala, Turecov rígeľ, Šponárovská, Mackov vrch, Vyše Kohútova, Jarky - záhumenice, Petríkovo

Miesto, okres Žarnovica:, 9 z 17

Havraní Kameň, Dlhá zem, Mravište, Majeriská, Baňa Zlatý Štôl, Trenč, Pod Háj, Zverinec, Horná Kostolná, Osno, Záhumnice, Vlčia hora, Ihrište, Červené zeme, Búry - Jarky, Vtáčnik, Vtáčnik, Pod Červenú Studňu, Háj, Lázky pod Sanicou, Skalica a Lomy, Chudý vrch, Hlišťavníková, Salaš Vrch, Medené, Danko, Dolná štôlňa Bauch, Šteinbruch, Krčmárovská, Kotelnica, Vrchné Kopanice, Jastrabová, Kordička, Smelý vrch, Suchá hora a Bancerová, Krížne cesty, Pánske lúky, Krstdiel, Na Široké, Lázky, Pod Hajdukovú, Chotár, Bubliková, Chrochoť, Košariská, Koniaca, Krivý bán, Cier, Pod vrchom, Ihanová, Pod Kalváriou, Bán, Biely vrch, Masarykova dolina, Brezina, Pavlova dolina, Výkraje, Zlatno, Farská hora, Húšťavka

Miesto, okres Žarnovica:, 10 z 17

Na prielohách, Zbojno, Želiarske, Za leštinkou, Gábrišov lázok, Repiský, Varta, Bakerlová, Veľká zem, Balážová, Brod, Klokočova, Štekovička, Pod Veľkou zemou, Kopanica, Sanica, Dúbrava, Diely, Dúbravka, Rajnohova hora, Kamenný vrch, Na Vtáčnik, Salaš, Čierny vrch, U Lešniakov, Pod Studňu, Za Šajbou, Báne, Pálenica, Pod skalou, Vtáčnik, Podvrch, Úboč, Pod Pajerom, Babin Bán, Kančov laz, Horní Štefankovci, Dolná zem, Kostolné lúčky, Do Jelšiny, Uramovsko, Vŕšok, Vŕšky, Rovné, Debnárove role, Noviny, Za vrchom, Adamcove lúky, Majer, Háj, Horné lúky, Horné Rovné, Puškarka, Ferová jama, Skalka, Okrúhly Prilok, Punajov jarok, Madlov kopec, U Podskalkov, Breziny

Miesto, okres Žarnovica:, 11 z 17

Vypálená úboč, Paľova lúka, Cerina, Klinčeky, Došná, Skalice, Kosťov vrch, U Prostredných, Domčekové záhumenice, Lehotská dolina, Peklo, Záhyby, Kočovnica, Laz, Mrázová, Hachlová, Jančokovci, Záhrady, Borsučie diery, Mráčikov jarok, Bačov jarok, Macková dolina, Na jamách, Hajduková, Pri mlyne, Koreň, Pertlov jarok, Matúšov vŕšok, Skala a Rovne, Stĺpová a Vypálená, Dolná Kopanica, Pod vápenicou, Na Blatine, Za Strážou, Mlynarovské, Pod lazom, Slepačí chodník, Žiar, Mišov kút, Habánsky lom, Ryšavé lúčky, Vŕšky, Čierny kopec, Brezgurová, Dolina, Klokočová, Jedľový vrch, Zimmermanov štál, Hlboká, Diviaky, Dĺžavina, Glenda, Javorová, Súdenica, Maruškova dolina, Veľké Pole juh, Žiakovská dolinka, Beňov vrch, Dolinka, Jasenov vrch

Miesto, okres Žarnovica:, 12 z 17

Šípková, Dlžaviny, Pod homôlkou, Za Haťou, Kozákove zeme, Suchá skala, Zigerová skala, Lômska dolina, Za Ohradou, Koreniská, Velke Pole, Záhrady, Tomova Dolina, Malá Hlboká, Čierna lúka, Za Rajtokom, Na jamu, Pod hrubým vých., Horný Pajer, Drnajová, Školská hora, Pod Dubovo, Vrnov vrch, Sachta, Cigánska dolina, Matiašov vrch, Iland, Púpava, Sanaské lúky, Dolné lúky, Brinzovská, Nohavica, Prôsne, Pivnica, Búriho lúka, Palajova pasienka, Lohajovci, Konerová, Hyklov vrch, Frajungy, Kašpelky, Mádlová, pod Šibeničným vrchom, Číčerka, Pod Luhom, Štamproch, Letovce, Prokova úboč, Javorina, Struhárka, Pod stráňou, Fabova skala, Tomanovská, Šašváryho dub, Pinga, Jančovky, Jasíková skala, Mýtny vrch, Banská dolina, Zámčisko

Miesto, okres Žarnovica:, 13 z 17

Šarvíz, Zadný kaláň, Čunka, Do Michalíkovho vrchu, Sklenná dolina, Panské lúky, Krížne cesty, Gupňa, Bugaňa, Čunkova skala, Sedlo, Michalíkovci, Dubina, Trnávka, Pod Kalváriou, Horvátka, Šlamiarka, Závdavok, Babuliarka, Kukučková, Matiašova skala, Salašiská, Žarnovická Huta, Čertov vrch, Eliazova skala, Hachlovka, Kozákova smrečina, Do Gliedených, Hlboká dolina, Viecha, Salaš, Za Strážou, Matiášov vrch, Gazdíkovci, Markov vrch, Tmavá dolinka, Viničná skala, Bačova cesta, Stampahíbal, Borovina, Prievoz, Kozacia pasienka, Pastierske, Na Javorku, Trnavá dolinka, Lenorova lúka, Cesta na Kostivrch, Pustatina, Sklenné, Čierna lúka, Loksová, Suchý stok, Sladká plánka, Štefanovie zeme, Dolný Bexapel, Za mostom, Antalov vrch, Hradská dolina, Súkenička, Patov grunt

Miesto, okres Žarnovica:, 14 z 17

Predný Šarvíz, Mráznica, Starohutský, Jedľový kopec, Hrošova skala, Červená studňa, Na vrchu, Číčerova skala, Javorka, Škriablová, Kremenica, Do Rajčanov, Nemecké lúky, Ďurova skala, Vráblička, Kamenný krám, Pod Hrbom, Bujačka, Helenova lúka, Na kolibách, Chremlovka, Darovaný lán, Ríz, Tisovo bralo, Ploňov kút, Egrešova skala, Jazerec, Trubianská, Zajhof, Prašivá, Židove cesty, Jalšovka, Lachtrova skala, Hulajka, Matuškova, Janovčok, Jonesové stráne, Nad Šmeckom, Hájenka, Mláka, Michalíkov vrch, Do Vodnákov, Červená skala, Na kršel, Cígendl, Krížna pažitka, Repisko, Revištské Podzámčie, Najfang, Kamenná cesta, Krčmárka, Žobrácka studnička, Bukovina, Chotár, Mokrá lúka, Do Lepňov, Obkiatňa, Turecká hora, Mláky, Šarvíz, Kripalovci

Miesto, okres Žarnovica:, 15 z 17

Johanská studnička, Frantové kúty, Danielske lúky, Žiary, Dolná lúka, Eliáška, Rúbanka, Eliazova Skala, Hradiská, Števkov kopec, Smutný vŕšok, Dlhé lúky, Pod Kuchyňou, Tomanov rígel, Cingrik, Uhlisko, Lom, Machnáč, Havrania skala, Hromšídlo, Horná lúka, Tabehíbalka, Šmidelova lúka, Horné lúky, Háj, Lúky, Polianka, Dolinka, Ploch, Nad Eržakom, Vypálenô, Žiarik, Mlynárov vrch, Vráblikova skala, Vtáčnik, Biedzina, Nová Baňa, Zamrznutá hôrka, Lipiny, Kiar, Borošova hôrka, Horný vrch, Kamzík, Uhlisko, Markova dolina, Prenc, Hôlova jama, Pod lipou, Helenova skala, Rovienka, Smrečina, Sklenô, Horná plocha, Ptáčnik, Šibeničný vrch, U Martinov, Štepnica, Rajšúch, Flajšbank, Janíkove zeme

Miesto, okres Žarnovica:, 16 z 17

Pod viničný vrch, Čidákova skala, Zadný Šarvíz, Pavlov vrch, Herkova záhrada, Trebenice, Rudné bane, Lacková a Maďarová, Mláky, Gaškovci, Rokovice, Pod Vtáčnikom, Čičíkovci, Varta, Medzi jarkami, Dolné lúky, Lazy, Odtoky, Kamenná, Vtáčnik, Stará jama, Rusková, Pri horárni, Piesok, Rusková, Záhrady, Hrb, Hôrka Siakov, Slavkov, Chmeľovská, Pod Javorom, Suchá Voznica, Dlhá zem, Horné Báne, Chmeľovská, Horný Župkov, Kapustniská, Ždánske lúky, Breziny, Debnárova hora, Mraznica, Horné Pecno, Kolience, Pálč, Horné lúky, Kerakťov, Richnava, Frtálov vrch, Predná Dúbrava, Ložiny, Pod hajno, Kriviny, Roveň, Debnárová hora, Jamina, Háková, Titvanová, Kopanica, Sedlo, Vlčí dub

Miesto, okres Žarnovica:, 17 z 17

Kališný vrch, Pliešky, Sedlo, Nad Plieškami, Bračov, Barinka, Krahulčie, Medokyšná, Pálenica, Martinovo, Chrast, Dlhá zeme, Zadné Pliešky, Skalka, Malinková, Uhliarka, Za včelínom, Melková, Kalište, Čierňava, Dolné stupy, Struhárne, Hrádza, Šichnička, Megová, Adamka, Maliník, Predné Pliešky, Hlištavniková, Dedovo, Riečky, Solisko, Tantoška, Na horu, Boháčka, Koncový vrch

miesto inde

Mikroregión Nová Baňa (594x), Nová Baňa (385x), Malá Lehota (133x), Hodruša-Hámre (128x), Horné Hámre (111x), Píla, okres ZC (94x), Žarnovica (78x), Tekovská Breznica (73x), Veľké Pole (69x), Hronský Beňadik (67x), Stará huta pri Novej Bani (61x), Veľká Lehota (57x), Banská Hodruša (57x), Voznica (47x), Dolné Hámre (34x), Brehy (34x), Župkov (31x), Ostrý Grúň (30x), Kopanice (30x), Orovnica (24x), Psiare (17x), Rudno nad Hronom (16x), Kľak (16x), Hrabičov (12x), Žarnovica - Lukavica (10x), Revištské Podzámčie (7x), Žarnovická Huta (3x)
miesto v Mikroregión Nová Baňa
miesto v Nová Baňa
miesto v Malá Lehota

Podobné, okres Žarnovica:

1276x turistika, 996x miesto, 142x orientačný bod, 32x poľovnícky posed, 27x turistické informácie, 22x chranený strom, 22x strom, 14x prístrešok, altánok, 8x orientačná mapa, 4x atrakcia, 3x miesto na piknik, 3x komín, 1x ohnisko, 1x studňa, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žarnovica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://okres-zarnovica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.