Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žarnovica » turistika » miesto

Miesto, okres Žarnovica

Miesto v okres Žarnovica

V okres Žarnovica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žarnovica:, 1 z 17

Píla, Hadová, U Gabrhelov, Chata na Drozdove, U Janíkov, Cesta na Bukovinu, Šľamiarka, Poliačikovci, Do Vrškov, Zemov Jarok, Horná zem, Fotkovci, Prokovci, Cígendlovci, Na Zemach, Horní Šmídelovci, Horní Šimunovci, Na pažiti, Jalšová, Kajlovka, Richtárov vrch, Jožkovci, Gruntovci, Kašná hôrka, Hollého dolina, Šmídelovci, Najpalovci, Haštalovci, Báňovci, Báne, Holý vrch, Jama Leopold, Feriancov rígeľ, Šimunova dolina, Baňa Mária, Rígeľ, Nemcovci, Pelúchovci, Kozákovci, Dubcova lavica, Pelúchovci, V Dolnom Kúte, Kováčová, Ďurovci, Dubcovci, Ležisko, Pažiť, Katinove dvory, Laurincovci, Žňavovci, Bartošovci, Kapustniská, Trnkovci, Artovské, Hefkovci, Kútovci, Unverzagtova štôlňa, Obkiatňovci, Windwies, Lietajovci

Miesto, okres Žarnovica:, 2 z 17

Hrabiny, Pozmanov Dvor, Števkovci, Kútovská cesta, Zelené, Hrbatá lúka, Banska Hodrusa, Prochotsky Jarok, Sečiansky, Dubník, Osenisko, Kameň, Hluošková Dolina, Kráľova dolina, Tomášikovci, U Andrezalov, Pod Kelovo, Zvoničkovci, Osúchove dvory, Ištvánikovci, Jama Lill, Štálik, Zajačia dolina, Fujacova lúka, Borovinci, Do Pavkov, Raková, Majerčák, Hyklovci, Hrošovci, Ferovci, Pivovarská dolina, Pílenovci, Ílend, Ištvánikova pasienka, Peklušovci, Cúdenica, Franíkovci, Hrošova úboč, Brigantovci, Dolní Šimunovci, Koliba, Valovská, Pod Hutiskom, Malinárovci, Medveďovci, Stachov jarok, Hanesovci, Hrabcovci, Vršanovci, Hefkovci, Gruntal, Tajchtík, Do Šmídelov, Palajovci, Kočnerovci, Hricovci, Ďuriakove, Dedisky, Tokárovci

Miesto, okres Žarnovica:, 3 z 17

Škriablikovci, Viničná cesta, Okrut, Vršanova pažiť, Valahanusovci, Štefankova cesta, Močidlá, Bačovci, Cabajovci, Huťanov kopec, Gliedenô, Kemena Zahradka, Prieloh, Ďurčekovci, Mihálik, Mäsiarik, Huťanovci, Bochmanovci, Hrbatý most, Pod Hradzkou, Pri viniciach, Za Potokom, Abelovci, Tajchárovci, Martinovci, Moderštolňa-Domky, Orava, Kňazove lúky, Birkášovci, Na Rohu, Pod Kazimírom, Čierny lúh, Tomanovci, Horné Lúčno, Dlžaviny, Uhliská, Horní Barinci, Hrabcova dolina, Mogoňovci, Promenády, Hudcovci, Vysoký breh, Dolný Záhrb, Kohútovo, Cengárovci, Lenorovci, Štievelovci, Hámor, Althandel, Pílova chrásť, Derelka, Macovci, Lenorova lúka, Halma, Dolní Barinci, Kolčovnica, Chajboš, Lábajovci, Hrnčiarovci, Halmička

Miesto, okres Žarnovica:, 4 z 17

Kremnička, Hajles, Vráblikovci, Bexáplovci, Záhumnie, Hrádza, Podhorskí, Pod vinicami, Vršky, Zvonička, Do Uhliarov, Šuflek, Bohmova cesta, Havranovci, Čigág, Farská lúka, Gápel, Štiavnik, Boriská, Dolné dieliky, Na Bány, Lipy, Majsniarov vrch, Pod Šajbou, U Pukov, Oslanovci, Kikirík, Eržiakov Bán, Dolný Pajer, Katrenov vršok, Šajba, Do Gambatých, U Štefankov, U Kurimov, Fusatovci, Štefulovo, Úhrady, U Cvangov, Kosťovci, Uramovská, Maras dolina, U Matiášov, Škriniar, U Buriánkov, Čierny štál, U Míškelov, Prekopovci, U Prekálov, Bolvová dolina, Pod jasenov vŕšok, Do Cvangov, Šmecko, Majsniar, Angelt, U Hajlásov, Na jamách, Gréger, Zbojnícke studničky, Pod vrchom, Prokajovci

Miesto, okres Žarnovica:, 5 z 17

U Polďurov, Dérer, U Hricov, Belian, U Štútikov, U Píšov, Urban, U Foltánov, U Nemčokov, U Šarkanov, U Horných Jakálov, U Hózov, U Belanov, Hornozemská cesta, Podsiakov, Nad Skalkami, háj.Podlaz, Dlha Zem, Veľká pážiť, Záhorčie, Pivá dolina, Mundloch, Rovienky, Dolné Pecno, Na Lieskovci, Jožkov most, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Zálipie, Fanadýb, Cigánsky plac, Osúchovci, Jarmila, Kohútov, Pod čerešňami, Na prahách, Do Strúh, Slameníkovci, Viničný bok, Nad Kazimírovým štálom, Nereslavová, Drahošovo, Horné Macákovo, Kozliská, Jasenov vrch, Cigánska pažiť, Ištôčka, Bancerová, Pri srstke, Pod Jedľou, Pod hôrkami, Forka, Štátny les, Čierny roh, Žiare, Pohorniská, Nad Turňou, Kazimírov štál, Drahošová, Rígeľ

Miesto, okres Žarnovica:, 6 z 17

Filianova jama, Ondorka, Bošiačka, Žiarny vrch, Lopata, Pod Nemečkovo, Lom vrch, Dulákov vrch, Hradište a Osno, Plešina, Chvojno, Husárov kút, Brezovské Konopnice, Španie lúky, Mláky, Dolné Macákovo, Žiare, Pod Závozom, Istočka, Záhradka, Briešťok, Stará píla, Beňovo uhlisko, Drienovský štál a stráň, Jalšiny, Vozárka, Potôčky, Kločovnica, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Pod Lonom, Halotka, Na zadných lúčkach, Vápeničky, Brezinský vrch, Pod Kolibou, Brezinský vrch, Dolné Lúčno, Dubovo, Na Dulákovom, Poličná, Lúčny vrch, Rakytník, Uhlisko, Španie chrastie, Bukovina, Kresaný Kameň, Rajčeková, Za Briežkom, Pod Javorom, Stľpovno, Pod Bukovinou, Homolka, Lipová úboč, Lomy, Pod Lomom, Malé a Veľké Dubovo, Novákovské lúky, Kremenec, Mestská lúka, Cibrovo

Miesto, okres Žarnovica:, 7 z 17

Priesilská lúka, Dolné záhumnie, Jankovská dolina, Nad majerom, Kozia stráň, Studená voda, Pod hradom, Pod horou, Dolný les, Chválenô, Pustý hrad, Osičinská dolina, Rybárska úboč, Horný les, T.B., Jahodné, Hlaváčova dolina, Lominy, Veľký Drieňok, Sigiadka, Konopnice, Sedelca, Nad hájom, Ciborovo, Kajchýbeľ, Pod vysoký breh, Hlaváčov rígeľ, Vlčie kúty, Priesilská dolina, Zuckmantel, Rakytská dolina, Pod hájom, Mojžišov, Zemianske, Tomanov rígeľ, Rybáre, Nad Rakovcom, Richňava, Kutina, Župcovo, Kapustniská, Remiačka, Pod Brehom, Medzichrastie, Nad liešnou, Nad stráňou, Panské, Rosniarky, Veľké rovné, Gubovka, Malé rovné, Kýzová, Madačka, Za Hronom, Háj, Konopnice, Rovne, Dubovský rígeľ, Zemliačka, Na Janovskom

Miesto, okres Žarnovica:, 8 z 17

Remiatka, Bakomi hora, Peciny, Novákovo, Pod žľaby, Pánska za Hronom, Pod humná, Dolina, Pažiť, Prostredné hony, Pánske lúky, Veterník, Chotárska lúka, Za chrasťou, Dlhé, Chválenská dolina, Rychňava, Nad lúkami, Rakovec, Dolný les, Na jame, Luftovo, Pinkov vrch, Pri čapáši, Za jarkom, Pri vrbine, Pod záhradami, Ležisko, Záhumnie, Urbárske lúky, Liešne, Hračiarka, Liešna, Svätokrížske, Na háji, Pri chotári, Záhumnie, Pri kaplnke, Veľké zeme, Medzi barinami, Sihoť, Mestské lúky, Pri chot ri, Sudárka, Stráňa, Pod Urbanom, Šponárovská, Remerácie, Hlinište, Čierne blato, Obice, Prašivá, Gánky, Horná štôlňa Bauch, Za hlinkou, Navorištia, Halásov rígeľ, Dolná Kostolná, Zdola šachty, Za Rakovec

Miesto, okres Žarnovica:, 9 z 17

Repisko, Šnejderov rígeľ, Hodrušské rybníky, Kohútovo, U Štrbov, Makoviste, Bielikové prieloky, Brennerský rybník, Močiar, Malý Kerling, Hodruška, Havránkovo, Vyše Kohútova, Valachov, Jamina, Predolia, Pukanec, Hrnčiarovská, U Liencov, U Šnejderov, Bazík, U Tomášov, U Palatínov, Nemecká Huta, Dolné lúky, Varrtička, Horné a dolné kliny, Vinice prielohy, Krajčovská, Bánik nad mlynom, U Bartošpalov, Zdola železného mosta, U Abrahámov, Kohútov majer, Hrachovište, Morovianka, Jama Zipser, Sviniarka, Laukovo, Brezie, Kostolná, Špičák, Pavlíkov vŕšok, Gašparovské, Banište, Pirte, Vysoké boky, Predné Vrankovo, Baňa, Jama, Pod vinice, Šarkanov járok, Modríkovo, Gálikov bán, U Bartošov, U Prokovcov, U Michalov, Uhliská, Kojatín, U Horných Bolvov

Miesto, okres Žarnovica:, 10 z 17

Makovište, Šachta Michal, U Búrov, U Škartov, Stádlo, Makovište - Turbína, Smrtná dolina, Plangát, Nad mlyn, U Miertajov, Pod Vysokým bokom, Tonhauserové priekopy, Laz, U Horných Francov, UTomášov, Kojatín, Pod hlinkou, Prachovňa, U Dolných Francov, Trajbolec, Palovice, Bariny, Do vápna, Havranková, Dlhá zem, Uhlisko, Vápené, U Zacharov, Osno, Turecov rígeľ, Dolná štôlňa Bauch, U Borovičkov, Pod Háj, Kováčka, Šteinbruch, Červené zeme, Drevený kôň, U Nemčok Michala, Horná Kostolná, Pod Červenú Studňu, Vtáčnik, U Hudcov, Skalica a Lomy, Majeriská, Medené, Háj, Jarky - záhumenice, Kapitula, Zverinec, Mackov vrch, Vozárová dolina, Salaš Vrch, Baňa Zlatý Štôl, Hlinka, Ihrište, Kopčanka, Vtáčnik, Horná Kostolná, Havraní Kameň, Chudý vrch

Miesto, okres Žarnovica:, 11 z 17

Vlčia hora, Pod tále, U Dolných Jakálov, Trenč, Štefanovská, Jastrabie, Lázky pod Sanicou, Búry - Jarky, Petríkovo, Mravište, Danko, Hubačová lúka, Záhumnice, Hlišťavníková, Kopanička, Mišov kút, Úboč, Krčmárovská, Babin Bán, Skalka, Breziny, Sanica, Čierny vrch, Dolná zem, Podvrch, Na Široké, Varta, Farská hora, Brod, Bubliková, Vŕšok, Horní Štefankovci, Veľká zem, Žiakovská dolinka, Na jamu, Macková dolina, Na Vtáčnik, Štekovička, Vrchné Kopanice, Za Šajbou, Háj, Brezina, Okrúhly Prilok, Breziny, Vŕšky, Pod Kalváriou, Pod Hajdukovú, Lázky, Stredná hora, Majer, Diely, Húšťavka, Bán, Pod vrchom, Zbojno, Suchá skala, Javorie, Želiarske, Uramovsko, Madlov kopec

Miesto, okres Žarnovica:, 12 z 17

Krstdiel, Vŕšky, Pod Veľkou zemou, U Prostredných, Šípková, Horné lúky, Jedľový vrch, Kosťov vrch, Kopanica, Horné Rovné, Pod Studňu, Vtáčnik, Biely vrch, Ihanová, Klinčeky, Pod Pajerom, Bakerlová, Smelý vrch, Súdenica, U Lešniakov, U Podskalkov, Košariská, Pod homôlkou, Rovné, Do Jelšiny, Salaš, Chotár, Kamenný vrch, Hubačov jarok, Záhyby, Horný Pajer, Kostolné lúčky, Lômska dolina, Tisovo bralo, Zlatno, Za Rajtokom, Beňov vrch, Dúbrava, Domčekové záhumenice, Bačov jarok, Peklo, Mrázová, Horvátka, Suchá hora a Bancerová, Pod hrubým vých., Šmikniarov, Rajnohova hora, Borsučie diery, Pavlova dolina, Výkraje, Pri močidle, Javorina, Gabajové, Paľova lúka, Klokočová, Adamcove lúky, Maruškova dolina, Velke Pole, Petlušové, U hrušky

Miesto, okres Žarnovica:, 13 z 17

Pavlove, Koreniská, Zigerová skala, Koreň, Gábrišov lázok, Báne, Krčmárka, Dolné zeme, Žiar, Balážová, Vypálená úboč, Pod skalou, Breziny, Štefanovie zeme, Slepačí chodník, Chrochoť, Za Haťou, Masarykova dolina, Koniaca, Hachlová, Cerina, Veľké Pole juh, Mlynarovské, Jančokovci, Glenda, Frantové kúty, Na kršel, Repiský, Domčekov štál, Punajov jarok, Pacalajov štál, Jazviny, Školská hora, Za leštinkou, Kordička, Hajduková, Pertlov jarok, Dolná Kopanica, Čierny kopec, Ferová jama, Za Strážou, Skalice, Cier, Za Ohradou, Dlhoňách, Dúbravka, Kančov laz, Puškarka, Pálenica, Lehotská dolina, Noviny, Za vrchom, Diviaky, Klokočova, Štefelové, Šmikniarov vrch, Jastrabová, Na prielohách, Dĺžavina, Debnárove role

Miesto, okres Žarnovica:, 14 z 17

Zimmermanov štál, Krivý bán, Kotelnica, Brezgurová, Tomova Dolina, Záhrady, Udičkové, Javorová, Došná, Krížne cesty, Pánske lúky, Hudcové, Mádlová, Tomanovská, Antalov vrch, Pri mlyne, Za Strážou, Vrnov vrch, Matiášov vrch, Jonesové stráne, Patov grunt, Červená skala, Ryšavé lúčky, Lachtrova skala, Na jamách, Bačova cesta, Dolina, Dolné lúky, Bánik, Tmavá dolinka, Jalšovka, Skala a Rovne, Chremlovka, Súkenička, Závdavok, Trubianská, Blažkov štál, Mráčikov jarok, Babuliarka, Na jamke, Suchý stok, Čunkova skala, Sklenné, Prokova úboč, Šlamiarka, Púpava, Dubina, Pod Vtáčnikom, Prievoz, U Šajbov, Trnávka, Habánsky lom, Starohutský, Sachta, Mýtny vrch, Krížne cesty, Kočovnica, Drnajová, Hlboká, Chotár

Miesto, okres Žarnovica:, 15 z 17

Stampahíbal, Jančovky, Najfang, Banská dolina, Jasíková skala, Škriablová, Kopanice, Jazerec, Ríz, Danielske lúky, Kozákova smrečina, Pastierske, Zajhof, Pustatina, Dolný Bexapel, Janovčok, Mráznica, Borovina, Na Blatine, Číčerka, Debnárov štál, Viničná skala, Loksová, Egrešova skala, Struhárka, Hulajka, Pivnica, Palajova pasienka, Čierna lúka, Obkiatňa, Žobrácka studnička, Kamenná cesta, Tomov štál, Matiašov vrch, Frajungy, Helenova lúka, pod Šibeničným vrchom, Na kolibách, Rajnohov štál, Stredný kostolík, Hájenka, Zadný kaláň, Žiary, Malá Hlboká, Repisko, Červená studňa, Záhrady, Číčerova skala, Cigánska dolina, Hachlovka, Vráblička, Zámčisko, Nad Šmeckom, Trnavá dolinka, Eliazova skala, Letovce, Krížna pažitka, Lohajovci, Kripalovci, Pinga

Miesto, okres Žarnovica:, 16 z 17

Sedlo, Salašiská, Čertov vrch, Hyklov vrch, Mokrá lúka, Bugaňa, Prostredný vrch, Viecha, Jasenov vrch, Jedľový kopec, Na Javorku, Čunka, Javorka, Matiašova skala, Dlžaviny, Sklenná dolina, Gupňa, Kozákove zeme, Hlboká dolina, Kamenný krám, Štamproch, Židove cesty, Šašváryho dub, Pod Dubovo, Matuškova, Kukučková, Darovaný lán, Čierna lúka, Ďurova skala, Bukovina, Predný Šarvíz, Matúšov vŕšok, Lenorova lúka, Nohavica, Kašpelky, Cígendl, Turecká hora, Ploňov kút, Pod lazom, Hrošova skala, Kozacia pasienka, Stĺpová a Vypálená, Laz, Iland, Fabova skala, Pod vápenicou, Dolinka, Johanská studnička, Cesta na Kostivrch, Mláka, Sladká plánka, Salaš, Bujačka, Za mostom, Pod stráňou, Na vrchu, Hradská dolina, Števkov kopec, Vtáčnik, Uhlisko

Miesto, okres Žarnovica:, 17 z 17

Pavlov vrch, Lúky, Janíkove zeme, Rajšúch, Do Lepňov, Markov vrch, Ptáčnik, Šarvíz, Brinzovská, Eliazova Skala, Helenova skala, Kiar, Pod Kuchyňou, Panské lúky, Štepnica, Horné lúky, Prenc, U Martinov, Kremenica, Revištské Podzámčie, Uhlisko, Markova dolina, Gazdíkovci, Dolná lúka, Pri chmeľnici, Michalíkov vrch, Háj, Nad Kučinou, Prašivá, Horná lúka, Pod Hrbom, Smutný vŕšok, Konerová, Hromšídlo, Pod viničný vrch, Fľaky, Lom, Nad Eržakom, Skala, Žiarik

miesto inde

Mikroregión Nová Baňa (632x), Nová Baňa (385x), Malá Lehota (133x), Hodruša-Hámre (128x), Horné Hámre (111x), Píla, okres ZC (94x), Žarnovica (78x), Tekovská Breznica (73x), Veľké Pole (69x), Hronský Beňadik (67x), Stará huta pri Novej Bani (61x), Veľká Lehota (57x), Banská Hodruša (57x), Voznica (47x), Dolné Hámre (34x), Brehy (34x), Župkov (31x), Ostrý Grúň (30x), Kopanice (30x), Orovnica (24x), Psiare (17x), Rudno nad Hronom (16x), Kľak (16x), Hrabičov (12x), Žarnovica - Lukavica (10x), Revištské Podzámčie (7x), Žarnovická Huta (3x)
miesto v Mikroregión Nová Baňa
miesto v Nová Baňa
miesto v Malá Lehota

Podobné, okres Žarnovica:

1741x turistika, 1277x miesto, 185x orientačný bod, 103x strom, 45x turistické informácie, 43x poľovnícky posed, 39x chranený strom, 18x prístrešok, altánok, 10x orientačná mapa, 7x atrakcia, 6x miesto na piknik, 3x komín, 2x studňa, 1x štôlňa, 1x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žarnovica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zarnovica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.