Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žarnovica » turistika » miesto

Miesto, okres Žarnovica

Miesto v okres Žarnovica

V okres Žarnovica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žarnovica:, 1 z 17

Píla, Hadová, U Gabrhelov, Katinove dvory, Poliačikovci, Do Vrškov, Na Zemach, Šľamiarka, Zemov Jarok, Cígendlovci, Prokovci, Fotkovci, Horná zem, Báňovci, Báne, Na pažiti, Holý vrch, Hollého dolina, Horní Šimunovci, Šmídelovci, Haštalovci, Najpalovci, Gruntovci, Kašná hôrka, Šimunova dolina, Richtárov vrch, Jama Leopold, Feriancov rígeľ, Jožkovci, Baňa Mária, Kajlovka, Horní Šmídelovci, Ďurovci, Jalšová, Nemcovci, Dubcova lavica, Pelúchovci, V Dolnom Kúte, Rígeľ, Kozákovci, Kováčová, Dubcovci, Ležisko, Pelúchovci, Kútovci, Artovské, Chata na Drozdove, Števkovci, Lietajovci, Prochotsky Jarok, Raková, Pozmanov Dvor, Hrbatá lúka, Žňavovci, Kameň, Hrabiny, Bartošovci, Sečiansky, Kapustniská, Laurincovci

Miesto, okres Žarnovica:, 2 z 17

Obkiatňovci, Kútovská cesta, Jama Lill, Hefkovci, Pažiť, Trnkovci, Do Pavkov, Hrošovci, Osúchove dvory, Pílenovci, Majerčák, Borovinci, Fujacova lúka, Štálik, Osenisko, Hluošková Dolina, Ištvánikovci, Pod Kelovo, Unverzagtova štôlňa, Banska Hodrusa, Ílend, Ferovci, Dubník, Windwies, Kráľova dolina, Hyklovci, U Andrezalov, Pivovarská dolina, Zvoničkovci, Zelené, Tomášikovci, Zajačia dolina, Malinárovci, Pod Hutiskom, Valovská, Cesta na Bukovinu, Dolní Šimunovci, Franíkovci, Cúdenica, Medveďovci, Ištvánikova pasienka, Peklušovci, Koliba, U Janíkov, Hrošova úboč, Brigantovci, Stachov jarok, Hefkovci, Kočnerovci, Tajchtík, Hricovci, Vršanovci, Gruntal, Hrabcovci, Hanesovci, Do Šmídelov, Palajovci, Ďuriakove, Dedisky, Vršanova pažiť

Miesto, okres Žarnovica:, 3 z 17

Okrut, Škriablikovci, Viničná cesta, Valahanusovci, Močidlá, Cabajovci, Bačovci, Štefankova cesta, Huťanov kopec, Gliedenô, Mihálik, Huťanovci, Ďurčekovci, Mäsiarik, Kemena Zahradka, Bochmanovci, Tokárovci, Prieloh, Hrbatý most, Za Potokom, Pod Hradzkou, Pod vinicami, Martinovci, Moderštolňa-Domky, Orava, Kňazove lúky, Abelovci, Tajchárovci, Tomanovci, Pod Kazimírom, Birkášovci, Horné Lúčno, Na Rohu, Čierny lúh, Uhliská, Dlžaviny, Dolný Záhrb, Vysoký breh, Hrabcova dolina, Hudcovci, Promenády, Horní Barinci, Mogoňovci, Dolní Barinci, Lenorovci, Pílova chrásť, Althandel, Kohútovo, Hámor, Macovci, Derelka, Štievelovci, Cengárovci, Halma, Lenorova lúka, Chajboš, Hrnčiarovci, Lábajovci, Kolčovnica, Hrádza

Miesto, okres Žarnovica:, 4 z 17

Halmička, Záhumnie, Kremnička, Hajles, Vráblikovci, Bexáplovci, Podhorskí, Vršky, Pri viniciach, Zvonička, Do Uhliarov, Bohmova cesta, Šuflek, Havranovci, Gápel, Štiavnik, Čigág, Farská lúka, Boriská, Kikirík, Eržiakov Bán, Majsniarov vrch, Šajba, Oslanovci, Lipy, Pod Šajbou, U Pukov, U Štefankov, Dolný Pajer, Na Bány, Do Gambatých, Katrenov vršok, U Kurimov, Dolné dieliky, Štefulovo, Breziny, Petlušové, Úhrady, Šmikniarov vrch, Uramovská, Pri močidle, Fusatovci, U hrušky, Kosťovci, Pacalajov štál, Domčekov štál, U Cvangov, Dolné zeme, Gabajové, Jazviny, Dlhoňách, Udičkové, Maras dolina, Štefelové, Prekopovci, Na jamke, U Matiášov, Blažkov štál, Do Cvangov, U Prekálov

Miesto, okres Žarnovica:, 5 z 17

Škriniar, Rajnohov štál, Tomov štál, Bánik, U Buriánkov, Bolvová dolina, Pod jasenov vŕšok, U Míškelov, Debnárov štál, Majsniar, Čierny štál, Šmecko, Na jamách, Šmikniarov, Pod vrchom, U Hajlásov, Hubačov jarok, Prokajovci, Hudcové, Dérer, Zbojnícke studničky, Angelt, Pavlove, U Polďurov, Gréger, U Horných Jakálov, U Štútikov, U Nemčokov, U Šarkanov, U Foltánov, Kopanice, U Píšov, Belian, Urban, U Hricov, U Hózov, U Šajbov, U Belanov, Hornozemská cesta, Mundloch, Nad Skalkami, háj.Podlaz, Podsiakov, Pivá dolina, Veľká pážiť, Dlha Zem, Záhorčie, Rovienky, Jožkov most, Na Lieskovci, Dolné Pecno, Pelúchova cesta, Bonová dolina, Zálipie, Fanadýb, Osúchovci, Cigánsky plac, Kohútov, Jarmila, Na prahách

Miesto, okres Žarnovica:, 6 z 17

Pod čerešňami, Slameníkovci, Do Strúh, Viničný bok, Forka, Stará píla, Pod Nemečkovo, Nereslavová, Rígeľ, Pod hôrkami, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Mláky, Jalšiny, Bancerová, Čierny roh, Kločovnica, Hradište a Osno, Halotka, Záhradka, Žiarny vrch, Chvojno, Potôčky, Brezovské Konopnice, Pod Jedľou, Pohorniská, Nad Kazimírovým štálom, Žiare, Žiare, Briešťok, Dolné Macákovo, Drienovský štál a stráň, Španie lúky, Pod Lonom, Brezinský vrch, Istočka, Ištôčka, Lopata, Plešina, Cigánska pažiť, Pod Závozom, Vozárka, Dulákov vrch, Husárov kút, Kazimírov štál, Brezinský vrch, Bošiačka, Jasenov vrch, Štátny les, Drahošová, Kozliská, Filianova jama, Vápeničky, Horné Macákovo, Pri srstke, Beňovo uhlisko, Na zadných lúčkach, Pod Kolibou, Nad Turňou, Lom vrch, Ondorka

Miesto, okres Žarnovica:, 7 z 17

Drahošovo, Dolné Lúčno, Pod Javorom, Lomy, Lipová úboč, Pod Bukovinou, Na Dulákovom, Španie chrastie, Uhlisko, Stľpovno, Bukovina, Lúčny vrch, Malé a Veľké Dubovo, Pod Lomom, Rakytník, Za Briežkom, Poličná, Rajčeková, Kresaný Kameň, Homolka, Dubovo, Mojžišov, Konopnice, Dolný les, Tomanov rígeľ, Rybáre, Kozia stráň, T.B., Osičinská dolina, Kajchýbeľ, Jankovská dolina, Pod hájom, Lominy, Cibrovo, Chválenô, Pustý hrad, Priesilská dolina, Hlaváčov rígeľ, Horný les, Rakytská dolina, Novákovské lúky, Vlčie kúty, Pod hradom, Kremenec, Hlaváčova dolina, Rybárska úboč, Priesilská lúka, Zemianske, Ciborovo, Mestská lúka, Nad majerom, Studená voda, Sigiadka, Pod horou, Zuckmantel, Pod vysoký breh, Nad hájom, Veľký Drieňok, Jahodné, Sedelca

Miesto, okres Žarnovica:, 8 z 17

Dolné záhumnie, Zemliačka, Konopnice, Rovne, Rakovec, Peciny, Kýzová, Remiačka, Madačka, Na Janovskom, Malé rovné, Nad liešnou, Medzichrastie, Richňava, Ležisko, Pánske lúky, Rychňava, Dlhé, Chválenská dolina, Pod žľaby, Luftovo, Nad stráňou, Háj, Pánska za Hronom, Remiatka, Chotárska lúka, Panské, Za Hronom, Prostredné hony, Gubovka, Za jarkom, Pri vrbine, Dolina, Nad lúkami, Dolný les, Veterník, Pod Brehom, Pod záhradami, Novákovo, Župcovo, Pinkov vrch, Rosniarky, Pod humná, Dubovský rígeľ, Bakomi hora, Veľké rovné, Pri čapáši, Na jame, Kutina, Nad Rakovcom, Za chrasťou, Kapustniská, Pažiť, Svätokrížske, Medzi barinami, Záhumnie, Záhumnie, Pod Urbanom, Sudárka, Na háji

Miesto, okres Žarnovica:, 9 z 17

Urbárske lúky, Pri chot ri, Liešne, Hračiarka, Stráňa, Liešna, Sihoť, Pri chotári, Veľké zeme, Pri kaplnke, Mestské lúky, Pavlíkov vŕšok, Pod vinice, Pirte, Nad mlyn, Stádlo, Makovište, Makovište - Turbína, Hrachovište, Šachta Michal, Jama, Čierne blato, Bielikové prieloky, Dolné lúky, Palovice, Pod Vysokým bokom, U Horných Bolvov, Havranková, Smrtná dolina, Za hlinkou, Hodrušské rybníky, Navorištia, Repisko, U Škartov, Špičák, Pukanec, Morovianka, Vinice prielohy, Sviniarka, Malý Kerling, Šnejderov rígeľ, Gálikov bán, Kohútovo, Remerácie, U Palatínov, Makoviste, U Bartošov, Valachov, Tonhauserové priekopy, Trajbolec, Horná štôlňa Bauch, Kostolná, Dolná Kostolná, Modríkovo, Šarkanov járok, Pod hlinkou, Predné Vrankovo, U Búrov, Brezie, Hrnčiarovská

Miesto, okres Žarnovica:, 10 z 17

Gašparovské, Halásov rígeľ, Obice, Hlinište, Kohútov majer, Do vápna, Hodruška, Banište, Bánik nad mlynom, Zdola šachty, Gánky, U Horných Francov, Šponárovská, U Bartošpalov, Bazík, Prachovňa, Bariny, U Tomášov, UTomášov, Prašivá, U Štrbov, U Šnejderov, U Liencov, Predolia, Močiar, U Michalov, Krajčovská, U Prokovcov, Jamina, U Miertajov, U Dolných Francov, Havránkovo, Laz, Brennerský rybník, Jama Zipser, U Abrahámov, Laukovo, Vyše Kohútova, Vysoké boky, Nemecká Huta, Kojatín, Kojatín, Zdola železného mosta, Plangát, Varrtička, Uhliská, Horné a dolné kliny, Za Rakovec, Baňa, Vtáčnik, Hubačová lúka, Salaš Vrch, Turecov rígeľ, Štefanovská, Šteinbruch, Hlišťavníková, Háj, Vozárová dolina, Pod Červenú Studňu, Jarky - záhumenice

Miesto, okres Žarnovica:, 11 z 17

U Hudcov, Trenč, U Zacharov, U Nemčok Michala, Mravište, Osno, Dolná štôlňa Bauch, Búry - Jarky, Vtáčnik, Pod tále, Horná Kostolná, Vápené, Kopanička, Vlčia hora, Ihrište, Horná Kostolná, Drevený kôň, Červené zeme, Uhlisko, Medené, Kopčanka, U Dolných Jakálov, Dlhá zem, Jastrabie, Pod Háj, Majeriská, Hlinka, Danko, Baňa Zlatý Štôl, Skalica a Lomy, Záhumnice, Kapitula, Petríkovo, Mackov vrch, U Borovičkov, Kováčka, Lázky pod Sanicou, Zverinec, Havraní Kameň, Chudý vrch, Krčmárovská, Vŕšky, Horné Rovné, Brezina, Želiarske, Diely, Na Široké, Varta, Kopanica, Breziny, Lázky, Košariská, Suchá skala, Krstdiel, Mišov kút, U Prostredných, Babin Bán, Pod vrchom, Horní Štefankovci, Za Šajbou

Miesto, okres Žarnovica:, 12 z 17

Na Vtáčnik, Macková dolina, U Lešniakov, Súdenica, Bán, Dolná zem, Pod Hajdukovú, Majer, Biely vrch, Farská hora, Madlov kopec, Štekovička, Skalka, Podvrch, Vŕšky, Do Jelšiny, Šípková, U Podskalkov, Na jamu, Vŕšok, Vrchné Kopanice, Brod, Klinčeky, Háj, Pod Studňu, Húšťavka, Veľká zem, Stredná hora, Jedľový vrch, Pod Kalváriou, Vtáčnik, Uramovsko, Ihanová, Smelý vrch, Zbojno, Žiakovská dolinka, Pod Pajerom, Sanica, Okrúhly Prilok, Javorie, Úboč, Čierny vrch, Bakerlová, Bubliková, Kosťov vrch, Rovné, Horné lúky, Pod homôlkou, Breziny, Pod Veľkou zemou, Diviaky, Došná, Školská hora, Na kršel, Báne, Koreniská, Kordička, Mlynarovské, Krížne cesty, Repiský

Miesto, okres Žarnovica:, 13 z 17

Javorina, Lehotská dolina, Hajduková, Chrochoť, Adamcove lúky, Za leštinkou, Za Ohradou, Pavlova dolina, Punajov jarok, Debnárove role, Štefanovie zeme, Maruškova dolina, Veľké Pole juh, Koniaca, Balážová, Ferová jama, Jančokovci, Krčmárka, Výkraje, Brezgurová, Beňov vrch, Rajnohova hora, Kotelnica, Zimmermanov štál, Tomova Dolina, Dúbrava, Lômska dolina, Frantové kúty, Borsučie diery, Gábrišov lázok, Skalice, Tisovo bralo, Cerina, Paľova lúka, Pod skalou, Velke Pole, Na prielohách, Kančov laz, Horvátka, Klokočova, Peklo, Slepačí chodník, Jastrabová, Pertlov jarok, Žiar, Za Rajtokom, Dolná Kopanica, Koreň, Zigerová skala, Horný Pajer, Noviny, Chotár, Puškarka, Záhyby, Mrázová, Krivý bán, Bačov jarok, Dúbravka, Klokočová, Salaš

Miesto, okres Žarnovica:, 14 z 17

Dĺžavina, Vypálená úboč, Domčekové záhumenice, Za vrchom, Javorová, Kamenný vrch, Za Haťou, Pálenica, Suchá hora a Bancerová, Záhrady, Kostolné lúčky, Masarykova dolina, Pod hrubým vých., Čierny kopec, Cier, Za Strážou, Hachlová, Glenda, Pánske lúky, Mádlová, Zlatno, Babuliarka, Trubianská, Salaš, Záhrady, Eliazova skala, Púpava, Janovčok, Mráznica, Vráblička, Matiašova skala, Darovaný lán, Pod vápenicou, Turecká hora, Bukovina, Hrošova skala, Letovce, Dubina, Obkiatňa, Struhárka, pod Šibeničným vrchom, Najfang, Krížne cesty, Laz, Kripalovci, Kočovnica, Viecha, Jedľový kopec, Stampahíbal, Čunka, Sedlo, Cígendl, Dolné lúky, Hyklov vrch, Ploňov kút, Banská dolina, Chotár, Javorka, Jasíková skala, Frajungy

Miesto, okres Žarnovica:, 15 z 17

Kozacia pasienka, Mýtny vrch, Kozákova smrečina, Ríz, Cigánska dolina, Červená studňa, Fabova skala, Chremlovka, Mokrá lúka, Borovina, Súkenička, Ďurova skala, Na jamách, Dolina, Pri mlyne, Pod Dubovo, Kašpelky, Salašiská, Lohajovci, Stredný kostolík, Mláka, Pod Vtáčnikom, Johanská studnička, Danielske lúky, Pastierske, Vrnov vrch, Mráčikov jarok, Nohavica, Repisko, Pinga, Škriablová, Kozákove zeme, Tmavá dolinka, Na kolibách, Jonesové stráne, Čierna lúka, Lachtrova skala, Za Strážou, Jazerec, Tomanovská, Prostredný vrch, Habánsky lom, Skala a Rovne, Trnávka, Šlamiarka, Hlboká, Sachta, Čunkova skala, Na Blatine, Gupňa, Sklenná dolina, Dolný Bexapel, Pivnica, Pustatina, Helenova lúka, Žiary, Sladká plánka, Šašváryho dub, Pod lazom, Žobrácka studnička

Miesto, okres Žarnovica:, 16 z 17

Prievoz, Hájenka, Viničná skala, Trnavá dolinka, Jančovky, Loksová, Sklenné, Prokova úboč, Jalšovka, Červená skala, Bujačka, Matiášov vrch, Patov grunt, Matuškova, Suchý stok, Zajhof, Židove cesty, Dlžaviny, Matiašov vrch, Závdavok, Nad Šmeckom, Ryšavé lúčky, Cesta na Kostivrch, Lenorova lúka, Čertov vrch, Predný Šarvíz, Štamproch, Dolinka, Na Javorku, Stĺpová a Vypálená, Hlboká dolina, Bačova cesta, Kukučková, Kamenný krám, Hulajka, Jasenov vrch, Hachlovka, Malá Hlboká, Kamenná cesta, Čierna lúka, Palajova pasienka, Egrešova skala, Číčerka, Starohutský, Zadný kaláň, Číčerova skala, Krížna pažitka, Bugaňa, Drnajová, Antalov vrch, Matúšov vŕšok, Zámčisko, Iland, Revištské Podzámčie, Smutný vŕšok, Uhlisko, Pod stráňou, Horná lúka, Vypálenô, Fľaky

Miesto, okres Žarnovica:, 17 z 17

Remanencie - Slaný močiar, Prenc, Pod Luhom, Pod Kalváriou, Do Michalíkovho vrchu, Do Vodnákov, Smrečina, Machnáč, U Martinov, Pod Kuchyňou, Hôlova jama, Ptáčnik, Rovienka, Búriho lúka, Nad Eržakom, Mlynárov vrch, Lipiny, Horná plocha, Janíkove zeme, Šibeničný vrch, Dolinka, Do Rajčanov, Rúbanka, Horné lúky, Na vrchu, Dolná lúka, Remanencie - Ploština, Mláky, Šarvíz, Eliáška, Rajšúch, Hríb, Ploch, Konerová, Števkov kopec, Nová Baňa, Do Lepňov, Zamrznutá hôrka, Borošova hôrka, Markova dolina, Panské lúky

miesto inde

Mikroregión Nová Baňa (632x), Nová Baňa (385x), Malá Lehota (133x), Hodruša-Hámre (128x), Horné Hámre (111x), Píla, okres ZC (94x), Žarnovica (78x), Tekovská Breznica (73x), Veľké Pole (69x), Hronský Beňadik (67x), Stará huta pri Novej Bani (61x), Veľká Lehota (57x), Banská Hodruša (57x), Voznica (47x), Dolné Hámre (34x), Brehy (34x), Župkov (31x), Ostrý Grúň (30x), Kopanice (30x), Orovnica (24x), Psiare (17x), Rudno nad Hronom (16x), Kľak (16x), Hrabičov (12x), Žarnovica - Lukavica (10x), Revištské Podzámčie (7x), Žarnovická Huta (3x)
miesto v Mikroregión Nová Baňa
miesto v Nová Baňa
miesto v Malá Lehota

Podobné, okres Žarnovica:

1749x turistika, 1277x miesto, 193x orientačný bod, 103x strom, 45x turistické informácie, 43x poľovnícky posed, 39x chranený strom, 18x prístrešok, altánok, 10x orientačná mapa, 7x atrakcia, 6x miesto na piknik, 3x komín, 2x studňa, 1x štôlňa, 1x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.
ilustračný obrázok k Miesto, okres Žarnovica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zarnovica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.