Cesta: OMA » Slovensko » Stredné Slovensko » Banskobystrický kraj » okres Žarnovica » turistika » miesto

Miesto, okres Žarnovica

Miesto v okres Žarnovica

V okres Žarnovica sa nachádza viac ako 1000 kusy miesto.

Miesto, okres Žarnovica:, 1 z 17

Píla, Hadová, Chata na Drozdove, Pod Kelovo, Fujacova lúka, Cesta na Bukovinu, Šľamiarka, Poliačikovci, Do Vrškov, Horná zem, Zemov Jarok, Cígendlovci, Fotkovci, Na Zemach, Prokovci, Feriancov rígeľ, Kajlovka, Gruntovci, Šimunova dolina, Jožkovci, Richtárov vrch, Báňovci, Jalšová, Báne, Horní Šimunovci, Haštalovci, Holý vrch, V Dolnom Kúte, Baňa Mária, Najpalovci, Kašná hôrka, Horní Šmídelovci, Na pažiti, Šmídelovci, Hollého dolina, Jama Leopold, Ležisko, Pelúchovci, Nemcovci, U Gabrhelov, Ďurovci, Pelúchovci, Rígeľ, Kováčová, Kozákovci, Dubcovci, Dubcova lavica, Majerčák, Hrbatá lúka, Kapustniská, Kútovci, Žňavovci, Števkovci, Kútovská cesta, Lietajovci, Kameň, Bartošovci, Hrabiny, Prochotsky Jarok, Pažiť

Miesto, okres Žarnovica:, 2 z 17

Obkiatňovci, Sečiansky, Laurincovci, Hefkovci, Trnkovci, Raková, Artovské, Katinove dvory, Tomášikovci, Pozmanov Dvor, Borovinci, Zvoničkovci, Hrošovci, Unverzagtova štôlňa, Dubník, Ištvánikovci, Kráľova dolina, Jama Lill, Štálik, Zajačia dolina, Valovská, Do Pavkov, Banska Hodrusa, Hyklovci, Zelené, Hluošková Dolina, Pílenovci, Ferovci, Pivovarská dolina, Osenisko, Osúchove dvory, Ílend, Windwies, Ištvánikova pasienka, Malinárovci, U Janíkov, Pod Hutiskom, Franíkovci, U Andrezalov, Medveďovci, Stachov jarok, Peklušovci, Cúdenica, Dolní Šimunovci, Koliba, Brigantovci, Hrošova úboč, Gruntal, Vršanovci, Kočnerovci, Hricovci, Palajovci, Hanesovci, Hefkovci, Tajchtík, Hrabcovci, Do Šmídelov, Vršanova pažiť, Viničná cesta, Okrut

Miesto, okres Žarnovica:, 3 z 17

Škriablikovci, Ďuriakove, Huťanov kopec, Bačovci, Štefankova cesta, Močidlá, Valahanusovci, Gliedenô, Cabajovci, Prieloh, Tokárovci, Mäsiarik, Bochmanovci, Huťanovci, Mihálik, Kemena Zahradka, Ďurčekovci, Dedisky, Hrbatý most, Pri viniciach, Pod vinicami, Za Potokom, Pod Hradzkou, Chajboš, Abelovci, Martinovci, Kňazove lúky, Tajchárovci, Orava, Na Rohu, Tomanovci, Čierny lúh, Birkášovci, Horné Lúčno, Pod Kazimírom, Dlžaviny, Uhliská, Dolný Záhrb, Mogoňovci, Horní Barinci, Hudcovci, Vysoký breh, Hrabcova dolina, Promenády, Cengárovci, Macovci, Halma, Pílova chrásť, Derelka, Lenorova lúka, Althandel, Dolní Barinci, Kohútovo, Štievelovci, Hámor, Lenorovci, Kolčovnica, Lábajovci, Hrnčiarovci, Moderštolňa-Domky

Miesto, okres Žarnovica:, 4 z 17

Hajles, Hrádza, Vráblikovci, Kremnička, Halmička, Záhumnie, Bexáplovci, Podhorskí, Vršky, Zvonička, Šuflek, Bohmova cesta, Do Uhliarov, Havranovci, Farská lúka, Gápel, Štiavnik, Čigág, Boriská, U Štefankov, Do Gambatých, Kikirík, Eržiakov Bán, Dolné dieliky, Katrenov vršok, Majsniarov vrch, U Kurimov, Na Bány, Dolný Pajer, Šajba, Pod Šajbou, U Pukov, Lipy, Oslanovci, Úhrady, Maras dolina, Kosťovci, Fusatovci, Uramovská, Štefulovo, U Cvangov, Do Cvangov, U Buriánkov, Čierny štál, Bolvová dolina, Prekopovci, U Matiášov, Šmecko, Majsniar, Škriniar, U Prekálov, Pod jasenov vŕšok, U Míškelov, Na jamách, Zbojnícke studničky, U Hajlásov, Gréger, Prokajovci, Pod vrchom, Dérer

Miesto, okres Žarnovica:, 5 z 17

Angelt, U Polďurov, U Hricov, U Horných Jakálov, U Píšov, U Šarkanov, U Foltánov, Urban, U Nemčokov, Belian, U Štútikov, U Hózov, U Belanov, Hornozemská cesta, Záhorčie, háj.Podlaz, Pivá dolina, Veľká pážiť, Nad Skalkami, Mundloch, Dlha Zem, Podsiakov, Rovienky, Na Lieskovci, Jožkov most, Dolné Pecno, Bonová dolina, Pelúchova cesta, Fanadýb, Zálipie, Osúchovci, Cigánsky plac, Jarmila, Kohútov, Na prahách, Pod čerešňami, Do Strúh, Slameníkovci, Viničný bok, Horné Macákovo, Plešina, Brezovské Konopnice, Žiare, Kločovnica, Žiare, Beňovo uhlisko, Rígeľ, Nad Turňou, Hradište a Osno, Nad Kazimírovým štálom, Pohorniská, Vozárka, Španie lúky, Záhradka, Chvojno, Za Lomom a na zadnej Levasovskej, Pri srstke, Ištôčka, Halotka, Pod hôrkami

Miesto, okres Žarnovica:, 6 z 17

Dulákov vrch, Pod Jedľou, Husárov kút, Brezinský vrch, Mláky, Jasenov vrch, Drahošová, Lopata, Lom vrch, Pod Kolibou, Istočka, Pod Nemečkovo, Potôčky, Cigánska pažiť, Pod Lonom, Filianova jama, Kozliská, Drienovský štál a stráň, Kazimírov štál, Briešťok, Stará píla, Bancerová, Dolné Macákovo, Brezinský vrch, Bošiačka, Čierny roh, Žiarny vrch, Pod Závozom, Nereslavová, Ondorka, Vápeničky, Jalšiny, Drahošovo, Štátny les, Forka, Na zadných lúčkach, Na Dulákovom, Bukovina, Homolka, Uhlisko, Malé a Veľké Dubovo, Lomy, Pod Lomom, Poličná, Lúčny vrch, Za Briežkom, Rakytník, Stľpovno, Pod Bukovinou, Kresaný Kameň, Pod Javorom, Rajčeková, Dubovo, Španie chrastie, Lipová úboč, Dolné Lúčno, Pod hradom, Priesilská dolina, Pod vysoký breh, Kremenec

Miesto, okres Žarnovica:, 7 z 17

Nad majerom, Tomanov rígeľ, Jahodné, Priesilská lúka, Ciborovo, Rakytská dolina, Studená voda, Sedelca, Mestská lúka, Lominy, Cibrovo, Zemianske, Dolný les, Hlaváčova dolina, Horný les, Novákovské lúky, Rybárska úboč, T.B., Jankovská dolina, Kajchýbeľ, Chválenô, Dolné záhumnie, Veľký Drieňok, Osičinská dolina, Kozia stráň, Konopnice, Sigiadka, Pod horou, Zuckmantel, Pustý hrad, Nad hájom, Hlaváčov rígeľ, Vlčie kúty, Pod hájom, Rybáre, Mojžišov, Za jarkom, Nad lúkami, Na jame, Pod záhradami, Pod humná, Medzichrastie, Pod žľaby, Prostredné hony, Kýzová, Konopnice, Veterník, Remiačka, Zemliačka, Dolný les, Dolina, Richňava, Dlhé, Pánske lúky, Pod Brehom, Na Janovskom, Rychňava, Župcovo, Panské, Ležisko

Miesto, okres Žarnovica:, 8 z 17

Kapustniská, Novákovo, Bakomi hora, Pažiť, Pri čapáši, Rakovec, Rosniarky, Chotárska lúka, Háj, Dubovský rígeľ, Madačka, Za chrasťou, Luftovo, Pinkov vrch, Veľké rovné, Pánska za Hronom, Pri vrbine, Remiatka, Chválenská dolina, Peciny, Za Hronom, Nad liešnou, Rovne, Nad stráňou, Malé rovné, Gubovka, Kutina, Nad Rakovcom, Stráňa, Liešna, Pri chotári, Pri kaplnke, Veľké zeme, Urbárske lúky, Pod Urbanom, Záhumnie, Sudárka, Mestské lúky, Svätokrížske, Sihoť, Záhumnie, Liešne, Hračiarka, Medzi barinami, Na háji, Pri chot ri, Pod Vysokým bokom, Horná štôlňa Bauch, Za hlinkou, Nemecká Huta, Bazík, Kojatín, U Tomášov, Horné a dolné kliny, Hodrušské rybníky, U Abrahámov, U Liencov, Smrtná dolina, Špičák, U Horných Bolvov

Miesto, okres Žarnovica:, 9 z 17

Banište, Zdola šachty, Remerácie, Repisko, Vyše Kohútova, Dolná Kostolná, Brezie, Šponárovská, U Dolných Francov, U Palatínov, Havránkovo, Malý Kerling, Laukovo, Bielikové prieloky, U Šnejderov, U Bartošpalov, Navorištia, Tonhauserové priekopy, Pavlíkov vŕšok, Čierne blato, Gašparovské, Brennerský rybník, Pod hlinkou, Pod vinice, Do vápna, Laz, U Škartov, Makovište - Turbína, Uhliská, Makoviste, Gálikov bán, Makovište, Baňa, U Búrov, U Michalov, Obice, Šachta Michal, UTomášov, U Štrbov, Kojatín, Vinice prielohy, Palovice, Jama, Močiar, Hodruška, Nad mlyn, Šnejderov rígeľ, Bánik nad mlynom, Halásov rígeľ, Prašivá, Jamina, Dolné lúky, Pukanec, Za Rakovec, Plangát, Hrachovište, Krajčovská, Jama Zipser, Prachovňa, Valachov

Miesto, okres Žarnovica:, 10 z 17

U Miertajov, Predné Vrankovo, U Horných Francov, Pirte, Kohútovo, Sviniarka, Trajbolec, Gánky, Šarkanov járok, Havranková, Modríkovo, Kohútov majer, Zdola železného mosta, U Prokovcov, Vysoké boky, Morovianka, U Bartošov, Hlinište, Kostolná, Hrnčiarovská, Varrtička, Stádlo, Predolia, Bariny, Lázky pod Sanicou, Hubačová lúka, Vtáčnik, Kopanička, Horná Kostolná, Vlčia hora, Záhumnice, Kováčka, Petríkovo, Majeriská, Trenč, Baňa Zlatý Štôl, Zverinec, Búry - Jarky, Šteinbruch, Uhlisko, Hlišťavníková, U Borovičkov, Vozárová dolina, U Hudcov, Jarky - záhumenice, Drevený kôň, Chudý vrch, Ihrište, Pod Háj, U Zacharov, Háj, Štefanovská, Skalica a Lomy, Osno, Vtáčnik, U Nemčok Michala, Turecov rígeľ, Pod tále, Červené zeme, Vápené

Miesto, okres Žarnovica:, 11 z 17

Hlinka, U Dolných Jakálov, Horná Kostolná, Kopčanka, Kapitula, Danko, Havraní Kameň, Mravište, Mackov vrch, Dolná štôlňa Bauch, Medené, Jastrabie, Pod Červenú Studňu, Salaš Vrch, Dlhá zem, Skalka, Stredná hora, Horné lúky, Bán, Vŕšky, Pod Hajdukovú, Veľká zem, Šípková, U Podskalkov, Háj, Pod vrchom, Uramovsko, Na Vtáčnik, Dolná zem, Húšťavka, Kosťov vrch, Bakerlová, Lázky, Vŕšok, Podvrch, Pod homôlkou, Sanica, Zbojno, Farská hora, Vŕšky, U Lešniakov, Jedľový vrch, Želiarske, Krstdiel, Mišov kút, Varta, Ihanová, Na jamu, Majer, Horní Štefankovci, Breziny, Súdenica, Vrchné Kopanice, Biely vrch, Diely, Pod Veľkou zemou, Pod Pajerom, Klinčeky, Čierny vrch, Pod Kalváriou

Miesto, okres Žarnovica:, 12 z 17

Štekovička, Suchá skala, Smelý vrch, Madlov kopec, Do Jelšiny, Javorie, Babin Bán, Bubliková, Vtáčnik, Pod Studňu, Brod, Horné Rovné, Rovné, Úboč, Na Široké, Breziny, Okrúhly Prilok, Košariská, Žiakovská dolinka, Za Šajbou, Brezina, Kopanica, U Prostredných, Krčmárovská, Macková dolina, Skalice, Noviny, Breziny, Koreniská, Debnárove role, Petlušové, Mlynarovské, Lômska dolina, Puškarka, Mrázová, U hrušky, Pálenica, Kotelnica, Gábrišov lázok, Kančov laz, Zigerová skala, Dĺžavina, Cier, Šmikniarov, Beňov vrch, Klokočova, Javorina, Kordička, Suchá hora a Bancerová, Dolná Kopanica, Horvátka, Za Ohradou, Dolné zeme, Dúbrava, Gabajové, Čierny kopec, Diviaky, Chrochoť, Hajduková, Pavlova dolina

Miesto, okres Žarnovica:, 13 z 17

Glenda, Za leštinkou, Veľké Pole juh, Žiar, Hachlová, Záhyby, Velke Pole, Peklo, Masarykova dolina, Hudcové, Domčekové záhumenice, Paľova lúka, Punajov jarok, Záhrady, Bačov jarok, Tomova Dolina, Dlhoňách, Krížne cesty, Javorová, Hubačov jarok, Klokočová, Za Strážou, Zlatno, Za vrchom, Pod hrubým vých., Štefelové, Maruškova dolina, Báne, Vypálená úboč, Koreň, Na prielohách, Lehotská dolina, Horný Pajer, Krčmárka, Cerina, Frantové kúty, Jančokovci, Repiský, Pod skalou, Výkraje, Balážová, Krivý bán, Štefanovie zeme, Dúbravka, Salaš, Chotár, Pacalajov štál, Pavlove, Pri močidle, Koniaca, Šmikniarov vrch, Kostolné lúčky, Kamenný vrch, Rajnohova hora, Udičkové, Adamcove lúky, Borsučie diery, Tisovo bralo, Došná, Za Haťou

Miesto, okres Žarnovica:, 14 z 17

Ferová jama, Mádlová, Zimmermanov štál, Jazviny, Pertlov jarok, Slepačí chodník, Školská hora, Pánske lúky, Domčekov štál, Brezgurová, Na kršel, Jastrabová, Za Rajtokom, Trnávka, Jančovky, Laz, Malá Hlboká, Sedlo, Salaš, Viničná skala, Krížna pažitka, Bukovina, Dolina, Johanská studnička, Zámčisko, Pri mlyne, Chotár, Jonesové stráne, Antalov vrch, Debnárov štál, Číčerka, Kamenný krám, Ríz, Pod Vtáčnikom, Viecha, Záhrady, Dolinka, Súkenička, Jazerec, Cigánska dolina, Javorka, Škriablová, Obkiatňa, Čierna lúka, Pod Dubovo, Hlboká dolina, Najfang, Palajova pasienka, Ryšavé lúčky, Gupňa, Kozákove zeme, Ďurova skala, Blažkov štál, Vráblička, Trubianská, Hlboká, Sklenné, Darovaný lán, Šašváryho dub, Mláka

Miesto, okres Žarnovica:, 15 z 17

Hyklov vrch, Závdavok, Za Strážou, Červená skala, Helenova lúka, Čunkova skala, Na jamke, Hachlovka, Zadný kaláň, Čierna lúka, Letovce, Kašpelky, Mýtny vrch, Kopanice, Struhárka, Bánik, Prokova úboč, Banská dolina, Cígendl, Stredný kostolík, Pustatina, Stampahíbal, Patov grunt, Na jamách, Tomanovská, Mokrá lúka, Na Blatine, Židove cesty, Kozacia pasienka, Hrošova skala, Pivnica, Matiašov vrch, Mráznica, Matuškova, Suchý stok, Dlžaviny, Pod vápenicou, Nad Šmeckom, Jasenov vrch, Borovina, Šlamiarka, Fabova skala, Na Javorku, Na kolibách, Krížne cesty, Pastierske, Iland, Žobrácka studnička, Vrnov vrch, Čunka, Lohajovci, Lachtrova skala, Jalšovka, Skala a Rovne, Jasíková skala, Lenorova lúka, pod Šibeničným vrchom, Dubina, Štamproch, Bujačka

Miesto, okres Žarnovica:, 16 z 17

Pod lazom, Janovčok, Tmavá dolinka, Hájenka, Červená studňa, Sachta, Eliazova skala, Bačova cesta, Dolný Bexapel, Zajhof, Cesta na Kostivrch, Kamenná cesta, Mráčikov jarok, Babuliarka, Číčerova skala, Sladká plánka, Horný Kostolík, Matiášov vrch, Chremlovka, Kočovnica, Púpava, Stĺpová a Vypálená, Hulajka, Matúšov vŕšok, Kukučková, Matiašova skala, Čertov vrch, Jedľový kopec, Sklenná dolina, Ploňov kút, Kozákova smrečina, Nohavica, Žiary, Loksová, Turecká hora, Habánsky lom, Frajungy, Trnavá dolinka, Kripalovci, Repisko, Salašiská, Danielske lúky, U Šajbov, Prostredný vrch, Dolné lúky, Pinga, Predný Šarvíz, Prievoz, Drnajová, Rajnohov štál, Tomov štál, Bugaňa, Egrešova skala, Starohutský, Panské lúky, Štepnica, Skotová, Uhlisko, Horná plocha, Tomanov rígel

Miesto, okres Žarnovica:, 17 z 17

Pod Kuchyňou, Nad Kučinou, Zamrznutá hôrka, Janíkove zeme, Dolná lúka, Vráblikova skala, Uhlisko, Čidákova skala, Skala, Hríb, Havrania skala, Biedzina, Kremenica, Rovienka, Pavlov vrch, Do Michalíkovho vrchu, Šarvíz, Pod stráňou, Helenova skala, Kiar, Revištské Podzámčie, Flajšbank, Eliazova Skala, Michalíkov vrch, Do Vodnákov, Hôlova jama, Vtáčnik, Do Rajčanov, Za mostom, Horné lúky, Markov vrch, Gazdíkovci, Remanencie - Ploština, Machnáč, Pod Luhom, Žarnovická Huta, Polianka, Nemecké lúky, Lom, Dolinka

miesto inde

Mikroregión Nová Baňa (632x), Nová Baňa (385x), Malá Lehota (133x), Hodruša-Hámre (128x), Horné Hámre (111x), Píla, okres ZC (94x), Žarnovica (78x), Tekovská Breznica (73x), Veľké Pole (69x), Hronský Beňadik (67x), Stará huta pri Novej Bani (61x), Veľká Lehota (57x), Banská Hodruša (57x), Voznica (47x), Dolné Hámre (34x), Brehy (34x), Župkov (31x), Ostrý Grúň (30x), Kopanice (30x), Orovnica (24x), Psiare (17x), Rudno nad Hronom (16x), Kľak (16x), Hrabičov (12x), Žarnovica - Lukavica (10x), Revištské Podzámčie (7x), Žarnovická Huta (3x)

Podobné, okres Žarnovica:

1744x turistika, 1278x miesto, 185x orientačný bod, 103x strom, 45x turistické informácie, 43x poľovnícky posed, 39x chranený strom, 19x prístrešok, altánok, 10x orientačná mapa, 8x atrakcia, 6x miesto na piknik, 3x komín, 2x studňa, 1x štôlňa, 1x ohnisko, 1x ZOO
Hľadáme miesto, OSM tagy: place = 'locality' and name != ''.

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku http://okres-zarnovica.oma.sk/turistika/miesto

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. Mapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.